Đến Phú Quốc bằng máy bay phải có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 5/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành văn bản chấn chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Theo đó, người đến thành phố Phú Quốc bằng phương tiện máy bay phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Nếu những người đến Phú Quốc sử dụng phương pháp RT-PCR để xét nghiệm thì kết quả xét nghiệm còn hiệu lực trong 72 giờ.

Nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì kết quả xét nghiệm còn hiệu lực trong 24 giờ.

Trường hợp chưa xét nghiệm, hoặc thời gian xét nghiệm đã quá hạn, người đến Phú Quốc phải tiến hành xét nghiệm có trả phí tại cảng hàng không.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Phú Quốc có nhu cầu cho nhân viên đến hoặc trở về thành phố Phú Quốc phải báo cáo và phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Phú Quốc để thống nhất phương án tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, khu vực cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức các biện pháp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và quản lý chặt chẽ công dân đi và đến địa bàn.

Khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luật số 07, ngày 11/6/2021 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn 4159 ngày 22/6/2021 của Văn phòng Chính phủ…

Baonhandan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *