Đề xuất điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc 2030

Quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc, Kiên Giang đến năm 2030 vừa được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt theo hướng tăng hàng trăm ha đất ở, tăng dân số, đồng thời giảm diện tích đất rừng phòng hộ, đất trồng cây xanh, công cộng.

Báo cáo thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng đảo Phú Quốc, Kiên Giang đến năm 2030 vừa được Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng cho thấy 8 khu vực quy hoạch trên đảo sẽ được điều chỉnh.

Đó là các khu vực: Bãi Khem – thị trấn An Thới, Bãi Đất Đỏ – thị trấn An Thới, khu vực phía Tây Nam – đô thị mới An Thới, Đông Bắc núi Ông Quán – thị trấn An Thới, đảo Hòn Thơm – xã Bãi Thơm, Đồng Cây Sao – xã Cửa Dương, bãi Cửa Cạn – xã Cửa Dương.

Tổng diện tích đất được đề xuất điều chỉnh quy hoạch tại 8 khu vực đảo Phú Quốc 674ha. Trong đó, đáng lưu ý đất ở điều chỉnh tăng 168ha, đất tái định cư tăng 54ha, đất công trình công cộng giảm 23ha, đất giao thông tăng 6,7ha, đất du lịch hỗn hợp giảm 178ha, đất nông nghiệp giảm 129ha, đất rừng phòng hộ giảm 71,9ha…

Tỉnh Kiên Giang cũng đề xuất điều chỉnh tăng đất ở mật độ xây dựng cao 15ha tại 2 khu vực: Tây Nam khu đô thị An Thới, phía Đông Bắc núi Ông Quán. Chiều cao công trình xây dựng khu vực 22 – 50 tầng.

Sau điều chỉnh quy hoạch xây dựng 8 khu vực trên đảo Phú Quốc, dân số trên đảo cũng được điều chỉnh tăng thêm khoảng 42.500 người so với quy hoạch được duyệt.

Bộ Xây dựng đánh giá việc điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc sẽ thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch hỗn hợp các khu vực phía Tây Nam, phía Nam đảo Phú Quốc. Hình thành tổ hợp du lịch dịch vụ quy mô lớn, hiện đại trên đảo Hòn Thơm, góp phần nâng cao hiệu quả du lịch biển đảo của thành phố Phú Quốc.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng lưu ý tỉnh Kiên Giang khi điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng đất ở, tăng dân số cần bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội để bảo đảm không quá tải hạ tầng các khu vực.

Việc điều chỉnh đất rừng phòng hộ thành đất du lịch phải thực hiện đúng quy định pháp luật, có biện pháp trồng bổ sung rừng để bảo vệ môi trường sinh thái trên đảo.

Nguồn Tuổi Trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *